NEN 3140-keuringen Utrecht

NEN 3140-keuringen Utrecht

NEN 3140-keuringen Utrecht door Nieuwhoff de Rijk

Alle elektrische installaties en apparatuur moeten voldoen aan de NEN 3140-norm. Van computers en printers tot boormachines, lampen en koffieapparaten. U bent verplicht uw apparaten jaarlijks te laten keuren door een erkende en gecertificeerde installateur. Nieuwhoff de Rijk beschikt over de expertise en ervaring en neemt deze zorg maar al te graag uit uw handen. Wij zorgen voor een snelle en grondige NEN 3140-keuring. Zo weet u zeker dat uw apparatuur voldoet aan alle eisen.

Wat is NEN 3140?

De NEN 3140, “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning”, is de Nederlandse norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied (bron http://nl.wikipedia.org/wiki/NEN_3140).

Waarom is de NEN 3140-keuring zo belangrijk?

De NEN 3140-keuring wordt door de verzekeringsmaatschappijen en arbeidsinspectie als verplicht beschouwd. Als u niet aan uw verplichtingen voldoet kan de arbeidsinspectie tot maatregelen overgaan. Wanneer er een situatie is waarbij direct gevaar dreigt, kan er besloten worden om de werkzaamheden in uw bedrijf stil te leggen. Zorg daarom dat u uw installatie regelmatig laat controleren!

Hoe zit het met de aansprakelijkheid na keuring?

Na de keuring kunt u hard maken dat u er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de veiligheidseisen. De keuring moet natuurlijk wel regelmatig gebeuren.

Welke installaties vallen onder NEN 3140?

Onder NEN 3140 vallen grote machines en ook volledige bedrijfsinstallaties.

Aan welke eisen moeten een NEN 3140 Keurmeester voldoen?

Een NEN 3140 keurmeester moet hiervoor een erkende opleiding gevolgd hebben.

Hoe vaak moet een NEN 3140-keuring plaatsvinden?

Elektrische arbeidsmiddelen moeten ieder jaar een NEN 3140-keuring ondergaan.Bedrijfsinstallaties moeten tussen de 2 en 5 jaar gekeurd worden volgens de NEN 3140-norm. Dit is afhankelijk van het risicoprofiel van de installatie.

Waar zijn de kosten van een NEN 3140-keuring van afhankelijk?

Dat hangt van verschillende factoren af:
– De tijd die er besteedt moet worden aan het opnemen op locatie.
– De tijd die besteedt moet worden aan het maken van een keuringsrapport.
– De gebruikte apparatuur voor het doen van een NEN 31-keuring.

Wilt u meer informatie over NEN 3140-keuringen Utrecht of wilt uw een keuring laten uitvoeren? Neem dan contact op met de specialisten van Nieuwhoff de Rijk.

030-2716496    030-2716496
    info@nieuwhoffderijk.nl