Duurzaamheid

Duurzaamheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is ondernemen met oog voor de balans tussen mens (people), milieu (planet) en winst (profit). Het is duurzaam ondernemen, waarbij u als onderneming de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Een goede balans tussen de drie P’s leidt tot betere resultaten voor zowel uw bedrijf als de omgeving.

De Duurzame Installateurs maken bewuste keuzes om een goede balans te bereiken tussen de drie P’s. Zij gaan zelfs nog een stap verder en richten zich op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu.

Waarom is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid zo belangrijk? Het antwoord is eenvoudig:

We kunnen er niet meer omheen. Er zijn tal van problemen op het terrein van milieu, maatschappij en economie waardoor het dringend noodzakelijk is om op een andere manier met de wereld en alles wat daarop leeft om te gaan. Dat is niet te bereiken met overheidsbeleid alleen, ook ondernemers spelen daarin een belangrijke rol.

MVO is een onderdeel van uw verantwoordelijkheid als ondernemer. Opdrachtgevers vragen er bovendien steeds vaker om. Daarnaast biedt MVO kansen: het leidt in veel gevallen tot kwaliteitsverbetering, kostenbesparing en een betere reputatie.

030-2716496
info@nieuwhoffderijk.nl