privacy & cookies

Deze pagina is voor het laatst aangepast: 29-5-2018

Nieuwhoff de Rijk bv gevestigd aan zaagmolenkade 27, 3515 AC te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Nieuwhoff de Rijk bv

www.nieuwhoffderijk.nl

zaagmolenkade 27

3515 AC Utrecht

Telefoon 030-2716496

 

Gertjan Koopman is de Functionaris Gegevensbescherming van Nieuwhoff de Rijk bv, hij is te bereiken via info@nieuwhoffderijk.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nieuwhoff de Rijk bvverwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nieuwhoffderijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nieuwhoff de Rijk bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Nieuwhoff de Rijk bv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Nieuwhoff de Rijk bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nieuwhoff de Rijk bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

 

persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Personalia                                  > 7 jaar  > Wettelijke verplichting

 

Adres                                          > 7 jaar  > Wettelijke verplichting

 

IP-adres                                  > 7 jaar  > Wettelijke verplichting

 

Emailadres                             > 7 jaar  > Wettelijke verplichting

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Nieuwhoff de Rijk bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Cookies

Om te zorgen dat onze website goed blijft werken en u fijn kunt rondkijken gebruiken wij cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van een website. Cookies van onze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.

Welke cookies zijn er?

Cookies zorgen ervoor dat:

  • de website snel is;
  • fouten en ongemak op de website worden opgespoord;
  • verbeteringen kunnen worden getest;
  • u berichten kunt delen via social media zoals Facebook en Google.
  • adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen kunnen meten hoe vaak een advertentie wordt getoond of op een advertentie wordt geklikt. Daarnaast kunnen ze meten of op een later tijdstip via de website van de adverteerder bestellingen worden geplaatst.

 

Hoe lang blijven cookies staan?

De meeste cookies van deze site verdwijnen als je de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. U kunt ze zelf op elk moment via uw browser verwijderen.

 

Cookies verwijderen of uitschakelen

Cookies kunt u altijd zelf via je browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als u cookies uitschakelt.

 

De volgende Cookies worden gebruikt door Nieuwhoff de Rijk bv

ANALYSERENDE COOKIES;

Doel:
Met Google Analytics meten we hoe u de website gebruikt en hoe u ons heeft gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze sites te verbeteren. Zonder dit cookie missen we uw data. Hierdoor zien we niet hoe u onze sites gebruikt en zal u langer moeten wachten op verbeteringen.

 

Google Analytics Remarketing;

Doel:
Met Google Analytics meten we hoe u de website gebruikt. Deze kennis gebruiken we om u te helpen bij het kiezen van het product dat het beste bij u past. En om u aanbiedingen te laten zien van producten waar u mogelijk geïnteresseerd in bent. Zonder dit cookie mist u persoonlijke aanbevelingen op onze websites, in onze nieuwsbrief en in e-mails met persoonlijke tips.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nieuwhoff de Rijk bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nieuwhoffderijk.nl.

 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

 

Nieuwhoff de Rijk bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nieuwhoff de Rijk bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nieuwhoffderijk.nl.

030-2716496
info@nieuwhoffderijk.nl